logo

Uw Steun

Met uw steun zijn wij als Stichting VAIOM in staat om de R.K. Parochie H.H. Maria en Vincentius te helpen bij het financieren van het lopend onderhoud van de Sint Vincentiuskerk in Volendam. De inkomsten van de VAIOM worden besteed aan het onderhoud en verbetering van het kerkgebouw.

Jaarlijks ontvangt de Stichting VAIOM via het kerkbestuur van de parochie verschillende verzoeken om het  onderhoud van de Sint Vincentiuskerk te ondersteunen. Uw moet hierbij dan denken aan het onderhouden van de technische installaties zoals verlichting en verwarming, het binnen- en buitenschilderwerk en bouwkundige inspecties en -onderhoud. Verzoeken voor ondersteuning worden in de vergaderingen van de Stichting VAIOM beoordeeld. Wanneer het belang van de uitgaven wordt onderschreven, wordt een aanvraag gehonoreerd. Bij het al dan niet honoreren van aanvragen speelt de financiĆ«le positie van de Stichting VAIOM een rol.

Het kerkbestuur heeft na de grote renovatie in 1994 de Sint Vincentiuskerk aangemeld bij de Stichting Monumentenwacht. Monumentenwacht voert jaarlijks een bouwkundige inspectie uit en legt haar bevinden vast in een onderhoudsrapportage. In deze bouwkundige rapportage wordt nauwkeurig verslag gedaan van het noodzakelijke - en niet onbelangrijk - het toekomstige onderhoud. Hiermee heeft de Stichting VAIOM een instrument om samen met het kerkbestuur een meerjarenplanning op te stellen en uit te werken. Voor meer informatie over de Stichting Monumentenwacht kijk hier : Algemene folder Monumentenwacht.pdf

 

ANBI status

Onze Stichting Vincentius Altijd In Ons Midden is bij beschikking van 20 september 2007 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Binnen de geldende fiscale regels is uw bijdrage/gift aftrekbaar op uw belastbaar inkomen.