logo

Onderhoudacties

Ieder jaar wordt aan inwoners van Volendam en aan sympathisanten van buiten Volendam gevraagd een bijdrage te geven voor het onderhoud van de Sint Vincentiuskerk.

De oproep om bij te dragen wordt in mei/juni van het lopend actiejaar via de Nivo verspreid.

Medio oktober van het lopend actiejaar wordt een aantal prijzen weggegeven aan diegenen die een bedrag van minimaal € 7,50 hebben overgemaakt op de rekening van de Stichting VAIOM.

Toewijzen van deze prijzen geschiedt in een vergadering van de Stichting VAIOM onder toezicht van het aanwezige bestuur en comité.

Na de trekking worden de prijzen bij de winnaars thuis gebracht.

 

ACTIE 2019

De onderhoudsactie 2018 is afgerond. De prijswinnaars zijn bekend. U kunt de lijst van prijswinnaars van 2019 hier downloaden; Prijzen onderhoudsactie 2019

Komende jaren staat het het voegwerk van de zijgevels en achtergevel in de planning. Ook gaat de VAIOM in overleg met het kerkbestuur om te kijken of het mogelijk is om de energiekosten naar beneden te krijgen. De plannen van de regering om de gebouwen in Nederland te verwarmen zonder gas zal de komende jaren hoog op de agenda komen te staan. Voor het verwarmen van de Vincentiuskerk is jaarlijks zo'n 25.000 tot 30.000 m3 aardgas nodig. De huidige verlichting is gedateerd. Gezocht wordt naar een passende oplossing binnen de LED-verlichting die momenteel verkrijgbaar is op de markt.